ข้อกำหนดและกฏหมาย
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิยืมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ทรูไลฟ์ พลัส
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจ โทร/ดู + เน็ต ระยะเวลา 17 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2555
 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขายแพ็คเกจ คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม สำหรับลูกค้าทรูวิชั่นส์แพลตตินั่ม, โกลด์ เอชดี และ โกลด์ แพ็กเกจ ที่ใช้บริการทรูมูฟ เอช
 4. รายการส่งเสริมการขายอื่นๆที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 5. ข้อกำหนดและเงื่อนไข สิทธิพิเศษ ยิ่งใช้เพิ่มยิ่งคุ้ม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิยืมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ทรูไลฟ์ พลัส
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัคร หรือผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  1. เป็นผู้สมัคร หรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียล มูฟ”) ในรายการส่งเสริมการขายที่มีอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 399 บาท ขึ้นไป หรือ
  2. เป็นผู้สมัคร หรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต XDSL 599 บาทขึ้นไป (ทุกความเร็ว) หรือ DOCSIS เฉพาะรายเดือน 599 บาท และ รายเดือน 699 บาทเท่านั้น ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) ที่มีอัตราค่าใช้บริการรายเดือน 599 บาท ขึ้นไป

   ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงกำหนดก่อน

 2. เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียน ณ ทรู ช้อป หรือตัวแทนจำหน่าย และตกลงใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเรียล มูฟ หรือบริการอินเตอร์เน็ตของทรู อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการจะได้รับกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ซึ่งประกอบด้วย กล่องรับสัญญาณ, สมาร์ทการ์ด, และรีโมท คอนโทรล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงชุดจานรับสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้งอื่น ๆ ) ของบริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จำกัด (“ทรู ไลฟ์ พลัส”) ไปใช้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. เป็นผู้สมัคร หรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ของเรียล มูฟ ในรายการส่งเสริมการขายที่มีอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 399 บาท ขึ้นไป หรือ
  2. เป็นผู้สมัคร หรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต XDSL 599 บาทขึ้นไป (ทุกความเร็ว) หรือ DOCSIS เฉพาะรายเดือน 599 บาท และ รายเดือน 699 บาทเท่านั้น ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด
 3. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าจะชำระค่าบริการล่วงหน้าหนึ่งเดือนพร้อมค่าบริการค้างชำระซึ่งอาจยังไม่ถึงรอบบิล(ถ้ามี) เพื่อแสดงเจตจำนงในการรับสิทธิ์ โดยทรู ไลฟ์ พลัส ตกลงรับประกันกล่องรับสัญญาณดาวเทียมตลอดอายุการใช้งาน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการซ่อมบำรุงที่บ้าน 500 บาทต่อครั้ง (ถ้ามี)
 4. รายละเอียดการรับชมช่องรายการจากการแพร่ภาพและเสียงผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ทรู ไลฟ์ พลัส จำนวน 64 ช่อง ดังนี้ ฟรีทีวีช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, Thai PBS, shopping network, ซุปเปอร์ บันเทิง, Home&Food Channel, Travel Channel, Reality Channel, Fox channel, TNN 24, TNN2, Money Channel, DLTV, AFMV, T sports channel, สยามกีฬา, Football Siam TV, Speed, Miracle of Life TV, MCOT1, Asean TV, TGN, ETV, Very, Star Soccer, Rama Channel, Work Point TV, IN Channel, Bangkok City Channel, True Plook Panya, True Vision Channel 10, True Select, KBS World, Cartoon Club, Toon Channel, True Life TV, Majung, ไทย ไทย, True Film Asia, True Explore1, True Music,Voice TV, Miracle Channel, M Channel, 8 Infinity, HayHa และ True Sport 7

  ทั้งนี้ การแพร่สัญญาณช่องรายการข้างต้นเป็นไปตามที่บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “ทรู วิชั่นส์”)และ/หรือผู้ให้บริการรายอื่นที่เกี่ยวข้องของช่องรายการนั้นๆ (ถ้ามี) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกช่องรายการได้โดยขึ้นอยู่กับทรู วิชั่นส์ และ/หรือผู้ให้บริการของช่องรายการนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า

 5. กล่องรับสัญญาณดาวเทียมข้างต้นนี้ สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์รับสัญญาณ (จาน) ระบบ KU Band เพื่อรับชมช่องรายการตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. เท่านั้น
 6. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า หากผู้ใช้บริการยกเลิก หรือถูกระงับ หรือถูกยกเลิกการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเรียล มูฟ หรือบริการอินเตอร์เน็ตของทรู อินเทอร์เน็ต หรือถูกยกเลิกการขอรับสิทธิรับกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถรับชมช่องรายการได้ (จอดำ) และผู้ใช้บริการตกลงนำกล่องรับสัญญาณดาวเทียมคืนให้แก่ทรู ไลฟ์ พลัส ในสภาพดีพร้อมใช้งานภายใน 14 วันนับแต่วันที่ยกเลิก
 7. ตลอดระยะเวลาการใช้งานไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า หากกล่องรับสัญญาณดาวเทียมเสียหาย หรือสูญหาย ผู้ใช้บริการตกลงแจ้งให้ทรู ไลฟ์ พลัส ทราบทันที และตกลงชำระค่าเสียหายให้แก่ทรู ไลฟ์ พลัส เป็นจำนวน 1,200 บาท หรือจำนวนอื่นใดใดตามที่ทรู ไลฟ์ พลัส กำหนด แต่จะไม่เกินกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น
 8. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ทรู ไลฟ์ พลัส อาจให้สิทธิยืมใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมในรุ่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน หากกล่องรับสัญญาณในรุ่นเดิมหมด
 9. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ บริษัทฯ (บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จำกัด บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด และ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด) ( รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกสมัครใช้บริการที่ www.truelifeplus.com หรือหมายเลข 02-900-9119 หรือสอบถามพนักงานขายที่ทรู ช้อป, ทรูมูฟ ช้อป และตัวแทนจำหน่ายที่ กำหนด
 10. ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการติดตั้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียมได้ด้วยตนเอง หรืออาจให้ตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งให้ได้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการเอง โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบต่อคุณภาพการติดตั้งของตัวแทนจำหน่ายแต่อย่างใดทั้งสิ้น
 11. ทรู ไลฟ์ พลัสขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบริการ แก้ไขรูปแบบการให้บริการ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรืออัตราค่าบริการตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้สิทธิดังกล่าวนี้แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด ตลอดจนสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกการให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับสิทธิในการใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ หรือนำบริการต่างๆ ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้
 14. หากมีข้อกำหนด คำสั่งหรือนโยบายของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้เปลี่ยนแปลง หรือระงับ ยกเลิกข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อเสนอนี้ หรือเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของผู้ร่วมรายการที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอนั้นๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทฯในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการต่างๆ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวไปให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 16. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้

  ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจ ทรูโนว-เลจ เพื่อรับชมช่องรายการเพิ่ม 14 ช่อง โดยจะมีค่าบริการเดือนละ 300 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจ โทร/ดู + เน็ต ระยะเวลา 17 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2555

 1. สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจโทร/ดู + เน็ตนี้สำหรับผู้ใช้บริการในนามบุคคลธรรมดา ที่เป็นผู้ใช้บริการและลงทะเบียนแจ้งการใช้บริการในข้อ 1.1 หรือ 1.2 พร้อมกับบริการในข้อ 1.3 รวม 2 บริการดังต่อไปนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า ทั้ง 2 บริการดังกล่าวจะต้องมีที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ และ/หรือที่อยู่ในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้บริการในที่เดียวกัน
  1. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ของบริษัทเรียล มูฟ จำกัด (“ทรูมูฟ เอช”) แบบรายเดือน หรือ
  2. บริการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ แพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่ง ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู วิขั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) (“ทรู วิชั่นส์”) ยกเว้นทรูวิชั่นส์ โกลด์ไลท์ แพ็กเกจ หรือแพ็กเกจอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
  3. บริการอัลตร้าไฮสปีด อินเทอร์เน็ต ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรูอินเทอร์เน็ต”) ในระบบ DOCSIS หรือ ระบบ xDSL
 2. บริการนี้สำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์สมัครใช้บริการ แพ็กเกจ โทร/ดู + เน็ต (ต่อไปรวมเรียกว่า “บริการ”) เท่านั้น
 3. ภายใต้ข้อจำกัดการรับสิทธิพิเศษ เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนขอรับสิทธิ ณ ทรู ช้อป หรือตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้บริการ Wi-Fi แบบไม่จำกัดชั่วโมง (ทั้งนี้ สิทธิการใช้บริการตามแพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของทรูมูฟเอช แล้วแต่กรณี หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด)
 4. ข้อจำกัดการรับสิทธิพิเศษ
  1. ผู้ใช้บริการทั้ง 2 บริการต้องมีที่อยู่เดียวกัน ได้แก่ ที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทรูมูฟ เอช ตามข้อ 1.1 และที่อยู่ในการติดตั้งอุปกรณ์ทรูวิชั่นส์ และทรูอินเทอร์เน็ต ตามข้อ 1.2 และ 1.3 ทั้งนี้ ผู้จดทะเบียนเป็นสมาชิก/ผู้ใช้บริการทั้ง 2 บริการไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกัน
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องรักษาสถานะการใช้บริการแต่ละบริการให้อยู่ในสถานะปกติเสมอ โดยชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟเอช หรือค่าบริการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ของทรู วิชั่นส์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ตของทรูอินเทอร์เน็ต เพื่อคงสิทธิในการรับสิทธิพิเศษดังกล่าวนี้ไว้
 5. สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวไปให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 6. ทรูมูฟ เอช, ทรู วิชั่นส์ และทรู อินเทอร์เน็ต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการให้บริการ อาทิ ช่องรายการ ความเร็วของอินเทอร์เน็ต และราคาโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่าน www.truemove-h.com , www.truevisionstv.com และ www.trueonline.com
 7. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการตามสัญญานี้เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วันเปิดใช้บริการ บริษัทตกลงยกเว้น
  1. ค่าแรกเข้า Hi-Speed Internet จำนวนเงิน 2,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และ
  2. ค่าติดตั้งอุปกรณ์ Router/Wi-Fi Router จำนวน 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และ
  3. ค่าติดตั้งโทรศัพท์บ้าน มูลค่า 3,584.50 บาท (เฉพาะลูกค้าที่สมัครบริการอินเทอร์เน็ตพร้อมติดตั้งโทรศัพท์บ้านหมายเลขใหม่) หรือ
  4. ค่าติดตั้งและเดินสาย Coaxial Cable 1 จุด ระยะทางไม่เกิน 70 เมตร มูลค่า 2,600 บาท (กรณีสมัครใช้บริการอัลตร้าไฮสปีด อินเทอร์เน็ตระบบ DOCSIS)
  ให้แก่ผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการยกเลิกบริการก่อนระยะเวลาที่กำหนดนี้ ผู้ใช้บริการตกลงชำระจำนวนเงินดังกล่าวคืนให้แก่บริษัท
 8. ให้แก่ผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการยกเลิกบริการก่อนระยะเวลาที่กำหนดนี้ ผู้ใช้บริการตกลงชำระจำนวนเงินดังกล่าวคืนให้แก่บริษัท

 9. "วัตถุประสงค์แห่งสัญญา : ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะใช้บริการตามรายการนี้อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกัน ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น อีกทั้งจะไม่ใช้ นำมาใช้ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าในทางใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย หรือส่วนใดๆของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม

  หากผู้ใช้บริการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคก่อนให้ถือเป็นการทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้สิทธิข้างต้นได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควรเชื่อ หรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการใช้บริการหรือนำสิทธิไปใช้ในการดำเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. ผู้ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญาหรือข้อห้ามในสัญญาหรือทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการ หรือกระทำการใดๆให้เกิดหรือคาดหมายหรือเชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าในทางใดๆ หรือ
  2. ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล หรือ
  3. ใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ หากมีข้อกำหนด คำสั่งหรือนโยบายของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น อันเป็นเหตุให้ ต้องเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ตามสิทธิพิเศษนี้เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายนั้นๆ หรือหากบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับสิทธิพิเศษนี้ หรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในสิทธิพิเศษนี้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านช่องทางตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขายแพ็คเกจ คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม สำหรับลูกค้าทรูวิชั่นส์แพลตตินั่ม, โกลด์ เอชดี และ โกลด์ แพ็กเกจ ที่ใช้บริการทรูมูฟ เอช

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัคร หรือผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) ที่ใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือทั้งสองบริการดังต่อไปนี้ แต่ทั้งสองบริการจะต้องกำหนดที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการให้ตรงกัน
  1. เป็นสมาชิกทรูวิชั่นส์ ปัจจุบัน หรือจดทะเบียนใหม่ ในแพ็กเกจแพลตตินั่ม โกลด์เอชดี หรือ โกลด์ และ
  2. เป็นผู้สมัคร หรือผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน ที่เลือกใช้รายการส่งเสริมการขายที่มีค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน มากกว่าหรือเท่ากับ 599 บาท/เดือน และ
  3. ประสงค์จะรับสิทธิพิเศษจากบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“บริษัท”) ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสมัครรับสิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
 2. ชื่อในการจดทะเบียนใช้บริการแต่ละประเภทไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกัน แต่ต้องกำหนดที่อยู่จัดส่งใบแจ้งหนี้ ทรูวิชั่นส์ และ หมายเลขทรูมูฟ เอช ให้ตรงกัน
 3. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษแยกตามประเภทของแพ็กเกจ ทรู วิชั่นส์ ดังนี้
  1. กรณีผู้ใช้บริการใช้บริการทรู วิชั่นส์ โกลด์ แพ็กเกจ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษดูเอชดี ฟรี 10 ช่อง หรือ
  2. กรณีผู้ใช้บริการใช้บริการทรู วิชั่นส์ โกลด์ เอชดี แพ็กเกจ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิส่วนลดค่าบริการเดือนละ 150 บาท
  3. กรณีผู้ใช้บริการใช้บริการทรู วิชั่นส์ แพลตตินั่ม แพ็กเกจ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษใช้บริการพีวีอาร์

  ทั้งนี้ ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการทรู วิชั่นส์ โกลด์, โกลด์ เอชดี หรือแพลตตินั่ม แพ็กเกจ และบริการทรูมูฟเอชตามเงื่อนไขในข้อ 1.2 และสถานะของบริการทั้งสอง อยู่ในสถานะปกติ (ไม่ได้ถูกระงับการใช้บริการชั่วคราว หรือถาวร) หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวไปให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truelifeplus.com หรือหมายเลข 02-900-9119 หรือสอบถามพนักงานขายทรู ช้อป, ทรูมูฟ ช้อป และตัวแทนจำหน่ายที่กำหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบริการ แก้ไขรูปแบบการให้บริการ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรืออัตราค่าบริการตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับสิทธิในการใช้รายการส่งเสริมการขายนี้หรือนำบริการต่างๆ ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้
 7. หากมีข้อกำหนด คำสั่งหรือนโยบายของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้เปลี่ยนแปลงหรือระงับ ยกเลิกข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อเสนอนี้ หรือเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของผู้ร่วมรายการที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอนั้นๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทฯในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการต่างๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
รายการส่งเสริมการขายอื่นๆที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

 1. รายการส่งเสริมการขายทรูมูฟเอช ร่วมกับสมาร์ทโฟน จากโปรโมชั่น Only You Only True หรือ Special You
 2. รายการส่งเสริมการขาย ทรูวิชั่นส์ ซิม ที่รับสิทธิดูช่อง A La Carte ฟรี หรือ รับสิทธิฟรี ค่าบริการอุปกรณ์ที่จุดเสริม
 3. ผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช ปัจจุบันที่ในแพ็กเกจดู+โทร และแพ็กเกจเน็ต+ดู/โทร ผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษรับหมายเลขทรูมูฟ เอช รับสิทธิพิเศษส่วนลด 5% จากโปรโมชั่น true saving
 4. ผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช หรือ ทรู ออนไลน์ หมายเลขเดียวกัน ที่รับสิทธิส่วนลดค่าบริการรายเดือนใน ทรูวิชั่นส์ โกลด์ ไลท์ แพ็กเกจ
 5. รายการส่งเสริมการขายสำหรับพนักงานทรู
 6. ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิได้ที่ 02-900-9119 หรือที่ ทรูช้อป ทรูมูฟ ช้อปทุกสาขา
ข้อกำหนดและเงื่อนไข สิทธิพิเศษ ยิ่งใช้เพิ่มยิ่งคุ้ม

 1. สิทธิพิเศษ “ยิ่งใช้เพิ่มยิ่งคุ้ม” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการ ในนามบุคคลธรรมดา ที่แจ้งการใช้บริการครบ 3 บริการดังต่อไปนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า ทั้ง 3 บริการดังกล่าวจะต้องมีที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้และที่อยู่ในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้บริการในที่เดียวกัน
  1. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“ทรูมูฟเอช”) ในรายการส่งเสริมการขายที่มีอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 599 บาท ต่อเดือน ขึ้นไปและ
  2. บริการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “ทรู วิชั่นส์”) ในแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งดังนี้
   1.2.1 แพ็กเกจโกลด์ไลท์ หรือ
   1.2.2 แพ็กเกจซิลเวอร์ หรือ
   1.2.2 แพ็กเกจโกลด์ หรือ
   1.2.2 แพ็กเกจแพลทตินั่ม และ
  3. บริการอัลตร้าไฮสปีด อินเทอร์เน็ต ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรูออนไลน์”)ในระบบ DOCSIS หรือ ระบบ xDSL เฉพาะในแพ็กเกจที่มีค่าบริการรายเดือน 599 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป
  4. ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ ................. จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 2. เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนขอรับสิทธิ ณ ทรู ช้อป หรือตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษ ส่วนลดร้อยละ 10 เฉพาะค่าบริการรายเดือน ในแต่ละบริการ ของทั้งสามบริการข้างต้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่รอบบิล (เดือน) ถัดจากวันที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
 3. ข้อจำกัดการรับสิทธิพิเศษ
  1. บริการของทั้งสามบริการตามข้อ 1.1, 1.2, และ 1.3 จะต้องมีที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ สำหรับบริการทรูมูฟเอช และที่อยู่ในการติดตั้งอุปกรณ์และใช้บริการ สำหรับบริการทรู วิชั่นส์ และบริการทรู ออนไลน์ ในที่เดียวกัน แต่ชื่อที่ใช้ในการจดทะเบียนเป็นสมาชิก/ผู้ใช้บริการไม่จำต้องเป็นชื่อเดียวกัน
  2. สิทธิพิเศษนี้ เป็นสิทธิที่มอบให้เฉพาะแก่ผู้ใช้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงต้องรักษาสถานะการใช้บริการในแต่ละบริการให้อยู่ในสถานะปกติเสมอ โดยชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟเอช และ/หรือค่าบริการรับชมช่องรายโทรทัศน์ของ ทรู วิชั่นส์ และ/หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ตของทรูออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อคงสิทธิในการรับสิทธิพิเศษดังกล่าวนี้ไว้
  3. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษตามระยะเวลาที่กำหนดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้โดยเคร่งครัด กรณีผู้ใช้บริการดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้สิทธิพิเศษที่ผู้ใช้บริการได้รับข้างต้นนี้สิ้นสุดลงทันที
   3.3.1 เปลี่ยนระบบการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช จากระบบรายเดือน ไปเป็นระบบเติมเงิน หรือไปใช้รายการส่งเสริมการขายที่มีอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 หรือ
   3.3.2 เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจการใช้บริการทรู วิชั่นส์ หรือทรู ออนไลน์ นอกเหนือจากแพ็กเกจที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 - 1.3
  4. กรณีผู้ใช้บริการได้รับส่วนลดจากโปรแกรม หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นใด อาทิเช่น โปรแกรม Special You หรือโปรแกรม Only You ในขณะที่ได้รับสิทธิพิเศษในรายการนี้ด้วย ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษในรายการนี้ หลังจากส่วนลดจากโปรแกรม หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นใดสิ้นสุดลงก่อนเท่านั้น
  5. กรณีผู้ใช้บริการได้รับส่วนลดจากโปรแกรม หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นใดที่มีอัตราส่วนลดน้อยกว่า ร้อยละ 10 ผู้ใช้บริการจะได้รับส่วนลดจากสิทธิพิเศษในรายการนี้รวมกับส่วนลดจากโปรแกรม หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นใด รวมกันสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 10 ของค่าบริการรายเดือน ในแต่ละบริการ ของทั้งสามบริการข้างต้นเท่านั้น
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม employee และ Gold lite
 5. สิทธิใด ๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมดไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวไปให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 6. ทรู วิชั่นส์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงช่องรายการและราคาโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่าน www.truemove.com หรือ www.truevisionstv.com
 7. "วัตถุประสงค์แห่งสัญญา : ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะใช้บริการตามรายการนี้อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกัน ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น อีกทั้งจะไม่ใช้ นำมาใช้ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าในทางใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย หรือส่วนใดๆของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม

  หากผู้ใช้บริการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคก่อนให้ถือเป็นการทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้สิทธิข้างต้นได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควรเชื่อ หรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการใช้บริการหรือนำสิทธิไปใช้ในการดำเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. ผู้ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญาหรือข้อห้ามในสัญญาหรือทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการ หรือกระทำการใดๆให้เกิดหรือคาดหมายหรือเชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าในทางใดๆ หรือ
  2. ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล หรือ
  3. ใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ หากมีข้อกำหนด คำสั่งหรือนโยบายของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น อันเป็นเหตุให้ ต้องเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ตามสิทธิพิเศษนี้เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายนั้นๆ หรือหากบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับสิทธิพิเศษนี้ หรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในสิทธิพิเศษนี้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านช่องทางตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร


      
Live Chat X